Строителство

Обхваща цялостния процес на строителство във всички фази: като се започне от предпроектно проучване, проектиране, строеж, довършителни дейности в т.ч. въвеждане на обекта в експлоатация и се стигне до реализация на пазара, свързана с продажби и прехвърляне на собствеността и обслужване в рамките на договорените гаранционни срокове.