Строително-монтажни работи

РЕТРО БИЛД ООД предлага следните строително-монтажни работи заедно и поотделно:

 • Изкопни дейности
 • Фундаменти– изграждане и разрушаване, изнасяне
 • Укрепване на основи
 • Армировка
 • Бетон
 • Зидария
 • Покривни работи
 • Изграждане на ел.инсталации
 • ВИК
 • Отопление и вентилация
 • Мазилка и замазка
 • Шпакловка
 • Подови настилки
 • Боядисване
 • Вътрешни довършителни работи вкл. интериор и обзавеждане