Строителна механизация

За обезпечаване качественото и навременно изпълнение на строителните процеси "Ретро билд" разполага със собствена материално-техническа база, която включва:

  • Кулокран
  • Автомобили
  • Автомобили – бордови с кран
  • Машина за замазки
  • Машини за мазилка
  • Мачтови подемници
  • Множество инструменти и машини свързани с технологията на целия строителен процес