Многофамилна жилищна сграда на 10 етажа, кв. Овча купел, гр София

  • Тип:Жилищна сграда с магазини, офиси, гаражи и подземни гаражи
  • Адрес:УПИ І-869, кв. 3, м. „Овча купел 2“, Район „Овча купел“, гр. София
  • РЗП:3179,00м2 (Общо РЗП), 2650,00м2, (надземно)
  • Етап: Завършено строителство, с разрешение за ползуване

Описание:

Жилищна сграда с магазини, офиси, гаражи и подземни гаражи. Сграда се състои от сутерен с подземни гаражи, партерен етаж, седем жилищни, подпокривен етаж, тавански стопански етаж.

Сутерен – 416,00м2 Партер – 287,00м2 От първи до седми – 7*299,00м2=2093,00м2 Подпокривно ниво – 270,00м2

В партерното ниво на сградата са разположени самостоятелни гаражни клетки, магазини, както и инсталационни и обслужващи помещения. В сграда са разположени 7 броя самостоятелни гаража и 2 броя магазини. Обособени са и необходимите общи зони за сградата – входни предверия, помещения за чистачка, главни ел.табла и др.

В сутеренното ниво на сградата са проектирани съобразно възможностите за застрояване и наличната подземна инженерна инфраструктура в имота общо 9 броя обособени самостоятелни гаражни клетки. Предвиждат се също така и необходимите стопански помещения и инсталационни помещения.

Жилищните етажи са проектирани като типови, с еднакво разпределение с по 4 апартамента на етаж. Проектирани са различни по тип жилища, основно двустайни и тристайни. Рапределението на подпокривното ниво повтаря в известна степен това на типовите етажи, като са предвидени 4 бр. ателиета. Общо в сградата са проектирани 28 бр. апартаменти и 4 бр. ателиета. Във всеки апартамент са проектирани две основни функционални зони – дневна зона, включваща най-често кухненски бокс или малка кухня обединена със зоната за дневно пребиваване, както и една или две спални. Проектираните апартаменти са компактни, като са търсени благоприятните изложения. При проектирането на сградата е търсен баланс и възможност всяко жилище да получи възможност за благоприятно изложение и разположение на жилищните помещения. Към всяко жилище са проектирани необходимите санитарни помещения, концентрирани в средната вътрешна зона на сградата.

Конструкцията на сградата е монолитна стоманобетонна, с безгредови плочи и стоманобетонни противоземетръсни ядра. Покривната конструкция също е стоманобетонна - хоризонтална и наклонени стоманобетонни плочи. Проекта предвижда всички външни ограждащи стени да се реализират с тухлена зидария с деб. 25 см , ефективна фасадна топлоизолационна система с деб. 5,0 см и използването на фактурни фасадни минерални мазилки. Предвидени са необходимите топлоизолационни решения по покривните скатове, както и в зоната на хоризонталната покривна плоча. Предвидената покривна покривка е от бардолин. Фасадното остъкляване ще се реализира с дограма от PVC профили, остъклени със стъклопакет. Общото фасадно завършване ще се реализира с минерални мазилки в цвят и фактура, парапети по архитектурен детайл, с плътни и ажурни части и масивен цокъл и борд, каменни облицовки по цокли.