Мисия и цели

РЕТРО БИЛД ООД цели успешната реализация на Вашите инвестиционни намерения като Ви предлага коорганизационно и техническо управление на строителния процес. Наша цел е осигуряване на качествена и безпрепятствена работа на строителството в непрекъснат и ефективен контакт с инвеститора, с цел максимално точна реализация на всеки един етап на проекта и успех на ивестиционния процес.

РЕТРО БИЛД ООД е строително инвестиционна компания, създадена за да:

  • Отговори на потребността от ново качество на жизненото пространство;
  • Реализира съвременен модел на удобство и сигурност;
  • Осъществи качествено и навременно изпълнение на строителните работи;
  • Покаже висок професионализъм в организирането на инвестиционните и строителните процеси.