Изкопни дейности

  • изкопаване на основи за фундаменти, канали,басейни
  • изкопаване на ями, подземни гаражи
  • изкопаване на терени (масови изкопи)