Болница Токуда, р-н Лозенец, гр. София

Проектът е първи, най-голям и емблематичен извън Япония за корпорацията, разработен следвайки най-високите стандарти за изграждане и болнично лечение за времето си съобразно най-добрите практики в Япония и адаптиран за приложение в България.

Столицата на България е избрана от Tokushukai Medical Corporation и Доктор Токуда в обстановка на много силна конкуренция измежду Европейските страни за развитие на съвременна бърза и болнична медицинска помощ чрез най-високо качество на медицинска апаратура и обслужване за Балканите.

Болницата предлага 1000 болнични легл, 32 клиники и отделения, 3 хирургични блока с 22 зали за операции, дневни хирургични звена, кардио хирургично отделение, интензивна кардиология, модерен диагностичен център, център за профилактична и трудова медицина и звено за бърза помощ.

Основни сградни характеристики – функционален капацитет:

• 32 специализирани медицински отделения • Над 1,000 болнични легла • 3 Операционни блока с 22 хирургични зали • Еднодневен хирургичен център • Модерна кардиология с хирургичен център • Инвазивен кардиологичен център • Съвременен медико-диаглостичен център • Последна дума на медицинско оборудване • Център по Превантивна и трудова медицина • Звено за Бърза медицинска помощ с линейки • Медицински и козметичен дентален център

Допълнителни звена:

Болница Токуда е проектирана и изпълнена с модерна лекционна зала за международни семинари, симпозиуми и обучения, конгреси и други събития. Центърът е оборудван с напълно интегрирана мултимедийна система с възможност да домакинства национални и международни видео-конферентни събития.

Конгресните и семинарни зали се характеризират с:

Лекционна зала "Tokuda"

• 205 места • Мултимедийно оборудване с дистанционен контрол • Три мултимедийни павилиона за симултантен превод • 100 кв. м. рецепционна площ подходяща и за изложби - Конферентна зала • Капацитет от 120 места за седящи • Мултимедийно оборудване • 100 кв. м. рецепционна площ подходяща за изложби и експозиции