Ре-сертификация по ISO 9001:2015, ISO14001:2015 & Iso45001:2018

Завършихме етап на ресертификация на Системата на управление на качеството, околната среда и здравословни и безопасни условия на труд в строителството.

Международният сертифициращ орган Bureau Veritas засвидетелства чрез одитния си доклад пълно съответствие с международните стандарти и издаде обновени сертификати които удостоверяват тези констатации.

За поредна година с радост доказваме високи изисквания към качество на работа, работна среда и условия на труд както и професионализъм на персонала, включително персоналният ангажимевнт на мениджмънта на компанията ни.