Предаден обект – Еднофамилна Жилищна сграда с гараж, кв. Малинова долина, гр. София

Сградата е проектирана като еднофамилна сграда и изпълнена от дружеството на етап Груб строеж според изискванията на възложителя. Цялостна документация предадена за А15.